Współpraca

Zarząd Oddziałowy
NSZZ FSG
w Białymstoku przy
Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

 


Oddziałowa Organizacja Związkowa
NSZZ FSG
przy Nadwiślańskim Oddziale SG

  

IPA
Pomorska Grupa Wojewódzka


IPA Region Gdańsk

 

Należymy do
Forum Związków Zawodowych

 

Współpracujemy także z:

Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów

woj. pomorskiego

Polecamy

Książka

Chełmska Husaria Naprzód !

autor
Bogusław Kudelski

członek NSZZ FSG

Facebook
Strona główna

Dyżury prawnika w ramach Europejskiego Dialogu Społecznego

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 29.04.2014 , dyżur prawny, którego udzielał będzie Pan  Aleksander Zając

odbędzie się w godz. od 12.00 do 15.00, w siedzibie Zarządu Regionu Pomorskiego OZZPiP

w Wejherowie ul Pomorska 3c 84-200 Ip


Informujemy również ,iż w dniu 28.04.2014r. .odbędzie się dyżur pod telefonem  w godz. od 12.00 do 13.00.
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel.793-098-197

Prawnik chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania.

Z poważaniem
Regionalny Przedstawiciel FZZ do spraw Europejskiego Dialogu Społecznego
Ilona Kwiatkowska-Falkowska
Tel.603-258-479 ; 501-340-561

 

Dyżury prawnika dla członków NSZZ FSG w kwietniu 2014

W ramach działania Forum Związków Zawodowych województwa pomorskiego zamieszczamy informację odnośnie dyżuru prawnego.

Informujemy iż dyżur prawnika w miesiącu kwiecień w ramach projektu LCI odbędzie się w następujących terminach:

-dyżur pod telefonem 793 098 197 w godzinach od 12.00- 14.00  w dniu 14.04.2014r.

- dyżur stacjonarny w siedzibie LCI w godzinach od 9.00-14.00 w dniu 17.04.2014r.


-osoby ,które zechcą odwiedzić  siedzibę LCI proszone są o kontakt telefoniczny pod nr.

503 199 609 w celu ułatwienia wejścia na teren stoczni.

Marek Bronk
LCI pomorskie

 

I Mistrzostwa Gry w Kręgle o Puchar Komendanta MOSG

W Słupsku odbyły się I Mistrzostwa Gry w Kręgle o Puchar Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradm. SG Piotra Stockiego. Uczestniczyło w nich 16 drużyn.

Głównym organizatorem Zawodów był Zarząd Organizacji Terenowej NSZZ FSG przy PSG w Ustce.

Współorganizatorzy: Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy MOSG,Komendant Placówki SG w Ustce ppłk Eugeniusz Kołpaczyński,   Starostwo powiatowe Słupsk - Starosta Powiatu słupskiego Sławomir Ziemianowicz - Z-ca Starosty powiatowego Andrzej Bury Urząd Miasta Słupsk - Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Edward Zdzieborski, Urząd Miasta Ustka - Burmistrz Miasta Ustki dr Jan Olech, Urząd Gminy Ustka - Z-ca Wójt Gminy Ustka Krzysztof Wysocki Urząd Gminy Kobylnica - Komendant Straży Gminnej Kobylnica Janusz Kramek (reprezentant Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego), Urząd Gminy Słupsk - Komendant Straży Gminnej Słupsk Marek Filipczak (reprezet Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier), Agencja Promocji regionalnej "Ziemia Słupska" - Prezes Jacek Szuba, Ośrodek konferencyjno - wypoczynkowy "Posejdon" - Kierownik ośrodka Jadwiga Kulmatycka, Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe

Więcej…

 

Mistrzostwa MOSG w halowej piłce nożnej

VI Mistrzostwa MOSG i I Turniej w halowej piłce nożnej o Puchar Komendanta Placówki Straży Granicznej we Władysławowie rozegrane zostały wczoraj w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie. Patronat nad mistrzostwami objął Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

W zmaganiach uczestniczyło 13 drużyn. I miejsce wywalczyła reprezentacja Kaszubskiego Dywizjonu SG, II miejsce zajęli zawodnicy z Placówki SG w Ustce, a III przypadło w udziale ekipie z Komendy MOSG. Na IV miejscu uplasowali się gospodarze - drużyna Placówki SG we Władysławowie - współorganizator turnieju

Puchar Fair-Play, ufundowany przez NSZZ FSG, otrzymał zespół z Placówki SG w Świnoujściu. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Sebastian Gryciuk, najlepszym bramkarzem - Tomasz Jędrych, a tytuł najlepszego strzelca bramek przyznano Mateuszowi Krukowi (wszyscy z Kaszubskiego Dywizjonu SG).

Więcej…

 

Prezydent podpisał ustawę dot. L4

Prezydent RP podpisał ustawę dot L4.

Informacja w sprawie ustawy  z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana 14 marca 2014 r.

Przedmiotowa ustawa ma na celu  zmianę zasad  ustalania wysokości uposażenia należnego w okresie choroby funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, których sytuacja prawna regulowana jest w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o Biurze Ochrony Rządu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz o Służbie Więziennej.

Więcej…

 

Zmiana przepisów dla jednostek pływających Straży Granicznej, Marynarki Wojennej i Policji

10 marca 2014 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Rozporządzenie do pobrania w PDF

28 stycznia 2014 roku w budynku MSW odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka, Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Dominika Tracza oraz przedstawicieli KKW NSZZ FSG.

W trakcie spotkania został poruszony temat zwiększenia uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia dla funkcjonariuszy pełniących służbę na jednostkach pływających SG . Ze strony MSW jest zgoda i jest zapewnienie, że uprawnienia zostaną zwiększone. Komendant Główny SG potwierdził, że sprawdzi na jakim etapie w Biurze Prawnym Komendy Głównej SG są przygotowane zmiany przepisów w tym zakresie.

 

Wniosek NSZZ FSG o zwiększenie należności za postój jednostki pływającej na stoczni

Z inicjatywy Organizacji Terenowej NSZZ FSG przy Pomorskim Dywizjonie SG, KKW NSZZ FSG wystosowała pismo do Komendanta Głównego SG o zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006

Pismo do pobrania w PDF

(...)"W związku z podjętą uchwałą nr 13/IX/2014 przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ FSG, wnoszę o wprowadzenie następującej zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania:
1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Więcej…

 

Dyżury prawnika dla członków NSZZ FSG

W ramach działania Forum Związków Zawodowych województwa pomorskiego zamieszczamy informację odnośnie dyżuru prawnego.

Informujemy iż dyżur prawnika w miesiącu lutym w ramach projektu LCI odbędzie się w następujących terminach:

-dyżur pod telefonem 793 098 197 w godzinach od 12.00- 14.00  w dniu 24.02.2014r.

- dyżur stacjonarny w siedzibie LCI w godzinach od 9.00-14.00 w dniu 27.02.2014r.


-osoby ,które zechcą odwiedzić  siedzibę LCI proszone są o kontakt telefoniczny pod nr.

503 199 609 w celu ułatwienia wejścia na teren stoczni.

Marek Bronk
LCI pomorskie

 

Echa Pikiety służb mundurowych przed parlamentem

NSZZ FSG wchodzący w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych uczestniczył w pikiecie przed parlamentem. Pikieta miała na celu zwrócić uwagę na to,  że długotrwałe uciskanie służb mundurowych przez Rząd RP i odbieranie kolejnych uprawnień jest działaniem destrukcyjnym.

Delegacja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi - za pośrednictwem dyrektora jego gabinetu - petycję, w której domaga się odrzucenia niekorzystnej dla funkcjonariuszy ustawy dotyczącej zwolnień lekarskich.

Petycja do pobrania w PDF

Do zgromadzonych na pikiecie przemawiali m.in. politycy SLD i PiS, przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka i wiceszefowa OPZZ Wiesława Taranowska. W trakcie pikiety reprezentanci FZZ SM uczestniczyli w spotkaniach z poseł na Sejm RP Krystyną Łybacką z SLD, a następnie z Wicemarszałkiem Sejmu RP Jerzym Wenderlichem.

W trakcie spotkań ustalono szczegóły przygotowania obywatelskiego  projektu ustawy dotyczącego rekompensatę za nadgodziny, służbę w święta i porze nocnej.  

Podsekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk podczas posiedzenia Senatu RP odpowiadał na pytania Senatorów RP związane z wprowadzeniem ustawy dot. L4. Przedstawione przez Podsekretarza Stanu w MSW Piotra Stachańczyka argumenty, tylko utwierdziły przekonanie, że MSW nie potrzebuje znać szczegółów dotyczących absencji chorobowej funkcjonariuszy. Do wprowadzenia ustawy wystarczą bliżej nieokreślone statystyki oparte o wróżbę z fusów herbacianych lub kawy.

Link do stenogramu z posiedzenia Senatu RP
senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,271,1.html
Pytanie:
Senator Bohdan Paszkowski:
(...)Panie Ministrze, chciałbym zapytać o następujące kwestie. Został tu podniesiony problem statystyki, tego, że, jeżeli chodzi o Policję, to prawie 100%, 99% funkcjonariuszy – oczywiście statystycznie rzecz biorąc – choruje itd. Czy są jakieś pogłębione badania? Przecież resort, jak rozumiem, ma różne placówki zdrowotne itd., może też zlecać na zewnątrz… Czy państwo opracowywaliście jakieś dokładniejsze dane ukazujące, co jest przyczyną takiej dużej zachorowalności funkcjonariuszy, na jakie choroby zapadają itd.?(...)

Więcej…

 

Dyżur prawny dla członków NSZZ FSG w lutym 2014

W ramach działania Forum Związków Zawodowych województwa pomorskiego zamieszczamy informację odnośnie dyżuru prawnego.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 18.02.2014 , dyżur prawny, którego udzielał będzie Pan  Aleksander Zając  odbędzie się w godz. od 12.00 do 15.00, w siedzibie Zarządu Regionu Pomorskiego OZZPiP w Wejherowie ul Pomorska 3c 84-200 Ip

Informujemy również ,iż w dniu 17.02.2014r. .odbędzie się dyżur pod telefonem  w godz. od 12.00do 13.00.
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.793-098-197

Prawnik chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania.

Z poważaniem
Regionalny Przedstawiciel FZZ do spraw Europejskiego Dialogu Społecznego
Ilona Kwiatkowska-Falkowska
Tel.603-258-479 ; 501-340-561

 

Pikieta służb mundurowych 19 luty 2014

W związku z decyzją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczącą udziału poszczególnych służb mundurowych w pikiecie przed Sejmem w Warszawie w dniu 19.02.2014r. oraz informacji przesłanej z KKW NSZZ FSG informuję, że pikieta odbędzie się ww. terminie od godziny 10:30.

Udział f-szy w pikiecie możliwy jest w ramach czasu wolnego. Koszty dojazdu i powrotu pokrywa Zarząd Oddziałowy. Obowiązuje umundurowanie służbowe.

W związku z powyższym proszę o przesłanie listy osób, które wezmą udział w ww. pikiecie w terminie do 15.02.2014r. ze względu na zorganizowanie transportu do m. Warszawa.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie list osób chętnych są Przewodniczący poszczególnych Organizacji Terenowych NSZZ FSG przy MOSG

Przewodniczący OT NSZZ przy (PSG Darłowo, Elbląg, Gdańsk, Gdańsk Rębiechowo, Gdynia, Kołobrzeg, Krynica Morska, Łeba, Rewal, Szczecin, Świnoujście, Ustka, Władysławowo, Gdańsk KDSG, Gdańsk KMOSG, Świnoujście PDSG)

Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy MOSG
Maciej Węsierski

 
Więcej artykułów…

Terminy Zajęć
CERTUS

Legitymacja związkowa

RABAT PO OKAZANIU
LEGITYMACJI
NSZZ FSG

Terminarz
kwiecień 2014
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
GG 13308624
NSZZ FSG przy MOSG

Goście
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Link do strony www

 

Link do strony www

Przekaż 1% podatku

Pomoc dla Pawła Pomoc dla Kuby
statystyka stat4u